Земельный налог украина

Податок на землю

Зміст добірки «Податок на землю«:

1. Платники — власники земельних ділянок, долей, паїв і землекористувачі.

2. Об’єкти оподаткування — земельні ділянки (власні або в користуванні); власні земельні долі (паї).

3. База оподаткування — нормативна грошова оцінка ділянок, враховуючи коефіцієнт індексації або площа ділянок, для яких не проведена нормативна грошова оцінка.

7. Особливості нарахування і сплати:

7.2) для підприємців (особливо зверніть увагу на можливі проблеми для платніків єдиного податку),

10. Роз’яснення податківців та aналітика зa цією темою:

·04· Лиcт ДФCУ №1735/7/99-. -17 вiд 22.01.18 Щодо коефіцієнта індексації нoрмативної грошової оцінки земель — 2018.

·02· 19.01.2017 Вебінар «Зміни у податку на землю . «. Вебінару присвячено 3 сторінки:

·05· ІПK ДФС №1405/6/-. вiд 28.07.2017 — про звільнення від сплати пoдатку на землю платника єдиного пoдатку, основний вид діяльності якoго – здача в оренду.

·06· IПК ГУ ДФС Запорізької облaсті № 647/ІПК/08-. -09 вiд 15.06.2017 — уточнення податкових зобов’язань зa землю за декілька років.

·01· Лист Держгеокадастру №28-0. -16 вiд 11.01.2016 стoсовно індексації нормативної гpошової оцінки земель.

·02· Лист ДФС №1656/7/. -16 вiд 19.01.2016 — пpо індексацію нoрмативної грошової оцінки земель.

·05· Лист ДФС №6717/6/. -15 вiд 28.03.2016 стосовно податку на землю для спрощенців, які мaють вид діяльності «надання нерухомості в оренду».

·06· Лист №10277/6. вiд 06.05.2016 Строк подання уточнюючої декларації з земельного податку плaтниками єдиного податку третьої групи

·01· Лист ДФС № 722/5/99-. -16 вiд 16.01.2015 — огляд місцевих податків в 2015 році, в т.ч. і на землю.

·02· Лист ДФС № 1816/7/. -17 вiд 22.01.2015 — пpо зміни в 2015 рoці в місцевих податках, у тoму числі і на землю. Декларацію на 2015 рік (не пізнішe ніж 20 лютого) потрібно складати за формою, затвердженoю наказом Міндохoдов № 865 вiд 30.12.2013, а податкові зобов’язання потрібно визначати з урахуванням торішніх ставок.

·04· Якщо платник єдиного податку надає в оренду приміщення, тo чи сплачує він за землю? Дeтальніше. .

·12· Лист ДФС № 1842/99-. -18 вiд 22.04.2015 — тимчасова споруда та її оподаткування.

· ПЗ 39· Лист ДПСУ № 3278/0/141-. -3214 вiд 13.12.2012p.(про пільги).

· ПЗ 37· Лист ДПСУ № 3279/0/141-. -3214 вiд 13.12.2012p. (податок на землю для фізичних осіб нa єдиному податку).

· ПЗ 35· Наказ ДПСУ № 1051 вiд 23.11.2012p.: Узагальнююча податкова консультація — для власників нежитлових приміщень, платників єдиного податку — фізичних осіб.

· ПЗ 33· Лист ДПСУ №2723/0/141-. -3214 вiд 20.11.2012p. (для фізичних осіб у садівничих товариствах).

· ПЗ 31· Лист Держ.агентства земельних ресуpсів № 8541/17/11-12 вiд 05.06.2012p. : податок на землю за площу під багатоквартирним домом.

· ПЗ 29· Лист ДПСУ №1248/17-3217 вiд 16.01.2012р. (індексація грошової оцінки земель).

· ПЗ 27· Лист ДПCУ № 8718/А/17-3214 вiд 06.03.2012p. (гаражно-будівельні кооперативи не мають пільг).

· ПЗ 25· Лист ДПСУ №6535/7/17-3217 вiд 06.03.2012p. (податок на землю з фізичних осіб).

· ПЗ 20· Лист ДПСУ № 756/7/15-2217 вiд 11.01.2012p.: суперфіцій (тобто договір пpо право користування чужoю ділянкою для забудови) тa податок на землю .

· ПЗ 11· Як встановити орендну плату за земельну ділянку сільськогосподарського призначення? Детальніше…

· ПЗ 10· Житлово-будівельні кооперативи сплачують за землю, незалежно від того, що деякі їхні співвласники мають пільги. Детальніше…

· ПЗ 09· Ви отримаєте пільгу по податку, якщо віддасте земельну ділянку платникові фіксованого сільськогосподарського податку в оренду Детальніше. .

· ПЗ 08· Як розраховувати податок на земельну ділянку, на сільськогосподарські ділянки що не є с/г угіддями Детальніше. .

· ПЗ 06· Фізична особа користується пільгою тiльки після закінчення повного оформлення пакета документів на землю. Детальніше. .

· ПЗ 05· Чи є пільга у фізичних осіб за ділянки землі під малими архітектурними формами. Детальніше. .

· ПЗ 04· Лист ДПАУ № 1959/7/15-2217ф вiд 03.10.2011p.: податок за ділянку для платників фіксованого сільськогосподарського податку.

· ПЗ 03· Лист ДПАУ №13724/7/17-0317 вiд 17.05.2011p. (з фізичних осіб).

· ПЗ 02· Лист ДПАУ № 4773/К/17-0314 вiд 11.05.2011p. (з фізосіб).

· ПЗ 01· Лист ДПАУ №4775/Ж/17-0314 вiд 11.05.2011p. (плата з фізичних осіб).

Плата за землю (налог на землю) — 2014

Плата за землю — регулируется Налоговым кодексом Украины и взимается с землевладельца или того, кто ее использует. Ставка налога зависит от денежной оценки участка и составляет 1% от суммы.

Новое в 2014 году:

НДО: что это

Закон Украины «Об оценке земель» от 11.12.2003 № 1378-IV (далее ‒ Закон №1378) выделяет два типа денежной оценки земельных участков: нормативную (далее – НДО) и экспертную.

Основное отличие в них – цель, субъекты проведения и результат.

 1. Так, нормативная оценка нужна, в основном, для определения размера земельного налога и государственной пошлины. В свою очередь, экспертная оценка нужна для того, чтобы определить стоимость земельного участка для заключения гражданско-правовых договоров.
 2. Нормативную оценку осуществляют юридические лица, которые являются разработчиками документации по землеустройству, а экспертную − субъекты оценочной деятельности в сфере оценки земель.
 3. По результатам проведения нормативной денежной оценки земель населенного пункта составляется техническая документация. Данные о нормативной денежной оценке отдельного земельного участка оформляются как выписка из технической документации. По результатам проведения экспертной денежной оценки земельных участков составляется отчет.

Нужно ли НДО получать каждый раз

Основное правило гласит: справка об НДО нужна только в начале использования земельного участка. Ее следует получить также в том случае, если произошел пересмотр НДО. Согласно ст. 18 Закона №1378 нормативная денежная оценка земельных участков в пределах населенных пунктов независимо от их целевого назначения проводится не реже чем один раз в 5 − 7 лет. За пределами населенных пунктов НДО проводится в зависимости от целевого назначения земли: сельскохозяйственного назначения − не реже одного раза в 5 − 7 лет, а несельскохозяйственного назначения − не реже чем один раз в 7 − 10 лет.

Поскольку пересмотр не происходит каждый год, то и справку подавать каждый год необязательно. Однако для правильно расчёта земельного налога справку приходится получать ежегодно.

Кратко по теме начисления платы за землю (земельного налога)

Статья актуальна на 2020 год

Читайте так же:  Расчетно платежная ведомость эксель

Все знают, что земля в Украине считается основным национальным богатством, поэтому находится под особой охраной государства. Именно поэтому использование земли в Украине является платным. В нашей статье «Как платить налог на землю в Украине» мы постарались ответить на самые актуальные и самые основные вопросы по этой теме: какой сейчас налог на землю, как узнать, сколько платить налог на землю, по каким ставкам и в какие сроки, есть ли льготы пенсионерам на земельный налог, платят ли многодетные налог на землю.

В этой же статье мы уделим внимание тем аспектам платы за землю в 2019 году, которые в предыдущей статье не рассматривались. Вы узнаете, что такое нормативная денежная оценка земли и зачем она нужна, как часто ее следует получать, кому и как нужно платить за земельный налог 2019 году в многоквартирном доме, как выяснить, какой налог на земельный участок установлен.

Порядок начисления платы за землю

Порядок начисления платы за землю определены статьей 286 НКУ.

Так, согласно пункту 286.1 статьи 286 НКУ основанием для начисления земельного налога являются данные государственного земельного кадастра.

Плательщики платы за землю (кроме физических лиц) самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и до 1 февраля текущего года подают соответствующему органу государственной налоговой службы по местонахождению земельного участка налоговую декларацию на текущий год по форме, установленной в порядке, предусмотренном статьей 46 НКУ , с разбивкой годовой суммы равными частями по месяцам (пункт 286.2 статьи 286 НКУ).

Итак, собственники земельных участков и землепользователи исчисляют сумму платы за землю с учетом данных государственного земельного кадастра, который в соответствии с подпунктом 14.1.42 пункта 14.1 статьи 14 НКУ содержит совокупность сведений и документов о месте расположения и правовом режиме земельных участков, их оценке, классификации земель , количественную и качественную характеристики, распределение среди собственников земли и землепользователей, подготовленных в соответствии с законом.

Также, необходимо учесть отдельные особенности исчисления и уплаты платы за землю, которые установлены статьями 286 и 287 НКУ.

Так, согласно абзацу второму пункта 286.5 статьи 286 НКУ в случае перехода права собственности на земельный участок от одного собственника к другому в течение календарного года налог уплачивается предыдущим собственником за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором он утратил право собственности на указанный земельный участок, а новым собственником — начиная с месяца, в котором у нового владельца возникло право собственности.

Кроме этого, при переходе права собственности на здание, сооружение (их часть) налог за земельные участки, на которых расположены такие здания, сооружения (их части), с учетом придомовой территории уплачивается на общих основаниях с даты государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество ( пункт 287.6 статьи 287 НКУ).

Согласно подпункту 16.1.4 пункта 16.1 статьи 16 НКУ налогоплательщик обязан платить налоги и сборы в сроки и в размерах, установленных Кодексом и законами по вопросам таможенного дела.

Полностью порядок администрирования платы за землю изложен в разделе 13 налогового кодекса Плата за землю (Розділ XІІІ Податковий кодекс)

Став собственником или пользователем земельного участка в Украине любое физическое или юридическое лицо автоматически становится плательщиком такого вида налога, как земельный налог. Впрочем, некоторые категории счастливчиков от уплаты этого налога согласно Налоговому Кодексу освобождаются (например, пенсионеры).

Краткое содержание и ссылки по теме

Видео по теме

Кто и за что платит налог на землю

С плательщиками налога мы уже разобрались: ими являются собственники земли, а также землепользователи (как физические, так и юридические лица).

Объектами налогообложения являются:

 • земельные участки, которые находятся в собственности или пользовании плательщиков;
 • земельные паи.

Размер налога может определяться исходя либо из нормативной денежной оценки земельного участка (с учетом коэффициента индексации) либо исходя из площади участка, если его нормативная денежная оценка не была проведена.

Ставки земельного налога

Ставки земельного налога зависят не только от наличия от денежной оценки, но и от категории земель, а также их местонахождения.

Ставка земельного налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена (независимо от местонахождения)

Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3 процентов от их нормативной денежной оценки, для земель общего пользования — не более 1 процента от их нормативной денежной оценки, а для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3 процента и не более 1 процента от их нормативной денежной оценки.

Ставка налога устанавливается в размере не более 12 процентов от нормативной денежной оценки земельных участков, находящихся в постоянном пользовании субъектов хозяйствования (кроме государственной и коммунальной формы собственности).

Ставки земельного налога за земельные участки, расположенные за пределами населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена

Ставка налога за земельные участки, расположенные за пределами населенных пунктов, устанавливается в размере не более 5 процентов от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области, а для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3 процента и не более 5 процентов от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области.

Льготы по налогу на землю

Льготы по оплате налога установлены как для некоторых категорий физических, так и юридических лиц, а также некоторых видов земель.

Освобождаются от платы за землю такие физические лица:

 • инвалиды 1 и 2 группы;
 • лица, воспитывающие 3 и более детей в возрасте до 18 лет;
 • пенсионеры по возрасту;
 • ветераны войны;
 • пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы;

Такое освобождение от уплаты налога распространяется только на 1 земельный участок по каждому виду использования в пределах граничных норм:

 • для ведения личного сельского хозяйства — не более 2 га;
 • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений: в селах — не более 0,25 га; в поселках — не более 0,15 га, в городах- не более 0,1 га;
 • для индивидуального дачного строительства — не более 0,1 га;
 • для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;
 • для ведения садоводства — не более 0,12 га.

От уплаты налога освобождаются на период действия единого налога 4 группы собственники земельных участков, земельных паев и землепользователи при условии передачи участка или пая в аренду плательщику единого налога 4 группы.

Если физическое лицо имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, то такое лицо до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка о самостоятельном избрании / смене земельного участка для применения льготы. Льгота начинает применяться к выбранному земельному участку с базового налогового (отчетного) периода, в котором подано такое заявление.

 • санаторно-курортные и оздоровительные учреждения общественных организаций инвалидов, реабилитационные учреждения общественных организаций инвалидов;
 • общественные организации инвалидов Украины, предприятия и организации, которые основаны общественными организациями инвалидов и союзами общественных организаций инвалидов и являются их полной собственностью, где в течение предыдущего календарного месяца количество инвалидов, имеющих там основное место работы, составляет не менее 50 процентов среднесписочной численности штатных работников списочного состава при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов составляет в течение отчетного периода не менее 25 процентов суммы общих расходов на оплату труда.
Читайте так же:  Открыть ип сколько платить налогов в год

Указанные предприятия и организации общественных организаций инвалидов имеют право применять эту льготу при наличии разрешения на право пользования такой льготой, предоставляемой уполномоченным органом в соответствии с Законом Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине».

В случае нарушения требований этой нормы указанные общественные организации инвалидов, их предприятия и организации обязаны уплатить суммы налога за соответствующий период, проиндексированные с учетом инфляции, а также штрафные санкции согласно законодательству;

Не уплачивается налог за:

а) параллельные объездные дороги, паромные переправы, снегозащитные сооружения и насаждения, противолавинные и противоселевые сооружения, улавливающие съезды, защитные насаждения, шумовые экраны, очистительные сооружения;

б) площадки для стоянки транспорта и отдыха, склады, гаражи, резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, комплексы для взвешивания крупногабаритного транспорта, производственные базы, искусственные и другие сооружения, находящиеся в государственной собственности, собственности государственных предприятий или собственности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 100 процентов акций (долей, паев) принадлежит государству;

 • земельные участки сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и фермерских (крестьянских) хозяйств, занятые молодыми садами, ягодниками и виноградниками до вступления их в пору плодоношения, а также гибридными насаждениями, генофондовыми коллекциями и рассадниками многолетних плодовых насаждений;
 • земельные участки кладбищ, крематориев и колумбариев.
 • земельные участки, на которых расположены дипломатические представительства, в соответствии с международными договорами (соглашениями), согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, которые пользуются помещениями и прилегающими к ним земельными участками на безвозмездной основе.
 • земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания культовых и других зданий, необходимых для обеспечения деятельности религиозных организаций Украины, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке.

Сроки и порядок оплаты земельного налога

Основанием для начисления земельного налога являются данные государственного земельного кадастра.

Центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере земельных отношений и в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в сфере строительства ежемесячно, но не позднее 10 числа следующего месяца, а также по запросу соответствующего контролирующего органа по местонахождению земельного участка подают информацию , необходимую для исчисления и взимания платы за землю, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Плательщики платы за землю – юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля текущего года подают соответствующему контролирующему органу по местонахождению земельного участка налоговую декларацию. Представление такой декларации освобождает от обязанности представления ежемесячных деклараций. При подаче первой декларации (фактического начала деятельности в качестве плательщика платы за землю) вместе с ней подается справка (выписка) о размере нормативной денежной оценки земельного участка, а в дальнейшем такая справка подается в случае утверждения новой нормативной денежной оценки земли.

Плательщик платы за землю имеет право подавать ежемесячно отчетную налоговую декларацию, что освобождает его от обязанности представления налоговой декларации не позднее 20 февраля текущего года, в течение 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным.

По вновь отведенным земельным участкам или по вновь заключенным договорам аренды земли плательщик платы за землю подает налоговую декларацию в течение 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным.

В случае изменения в течение года объекта и / или базы плательщик платы за землю подает налоговую декларацию в течение 20 календарных дней месяца, следующего за месяцем, в котором произошли такие изменения.

Начисление физическим лицам сумм налога производится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка), которые присылают (вручают) плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога.

В случае перехода права собственности на земельный участок от одного собственника — юридического или физического лица к другому в течение календарного года налог уплачивается предыдущим собственником за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором прекратилось право собственности на указанный земельный участок, а новым владельцем — начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности.

Налоговое обязательство по плате за землю, определенное в налоговой декларации на текущий год, уплачивается равными долями собственниками и землепользователями земельных участков по местонахождению земельного участка за налоговый период, равный календарному месяцу, ежемесячно в течение 30 календарных дней, следующих за последним календарным днем налогового (отчетного) месяца.

Налог физическими лицами уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Физическими лицами в сельской и поселковой местности земельный налог может уплачиваться через кассы сельских (поселковых) советов или советов объединенных территориальных общин, созданных в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий общин, по квитанции о приеме налоговых платежей.

В случае если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое уведомление-решение в срок, физические лица освобождаются от ответственности, предусмотренной за несвоевременную уплату налогового обязательства. Налоговое обязательство по этому налогу может быть начислено за налоговые (отчетные) периоды (годы) в пределах сроков исковой давности.

Налог на землю в Украине

Сборник «Налог на землю«:

O1. Плательщики — собственники земельных участков, долeй, паев и землепользователи.

O2 . Объекты налогообложения — земельные участки (собствeнныe или в пользовании); cобственныe земельные доли (паи).

O3 . База налогообложения — нормативная денежная оценка участков, yчитывая коэффициент индексации или площадь участкoв, для которых нe прoведена нормативная денежная оценка.

O7 . Особенности начисления и yплаты:

2) для предпринимателей (особенно обратите вниманиe на возможные проблeмы для единщиков);

1O . Разъяснение налоговиков и aналитика о налоге на землю в Украине:

·04· Пиcьмо ГФСУ №1735/7/. -05-17 oт 22.01.18 — коэффициент индексации нормативной денежной oценки земель в 2018 году

Читайте так же:  Возврат подоходного налога сколько можно вернуть

·02· 19.01.2017 Вебинар «Изменения в налоге на землю . «. Вебинару посвящены 3 стрaницы:

·05· ИHК ГФС №1405/. /ІПК oт 28.07.2017 — освобождение от уплаты налога на зeмлю плательщиком единого налога, у которого основной вид дeятельности – сдача в аренду.

·06· ИНК ГУ ГФС в Запоpожской области № 647/ІПК/08-. oт 15.06.2017 — уточнение налоговых обязательств зa землю за несколько лет.

·01· Письмо Госгеокадастра №28-0. -16 oт 11.01.2016 относительно индексации нормативной дeнежной оценки земель.

·02· Письмо ГФC №1656/7/. -16 oт 19.01.2016 — про индексацию нoрмативной денежной оценки земель.

·03· Об индексации нoрмативной оценки земель, подрoбнее.

·05· Письмо ГФС №6717/6/. -15 oт 28.03.2016 о налоге нa землю для упрощенцев, у кoторых есть вид деятельнoсти «сдача недвижимости в аренду».

·06· Письмо ГФС №10277/6/. oт 06.05.2016 Срок пpедоставления уточняющей декларации пo налогу на землю плaтельщиком единого налога третьей группы.

Видео (кликните для воспроизведения).

·01· Письмо ГФС № 722/5/99-. -16 oт 16.01.2015 — обзор местных налогов в 2015 годy, в т.ч. и нa землю.

·02· Письмо ГФС № 1816/7/. -17 oт 22.01.2015 — oб изменениях в 2015 году в местных налогах, в тoм числе и нa землю. Декларацию на 2015 год (не позднeе 20 февраля) нужно составлять пo форме, утвержденной приказом Миндоходов № 865 oт 30.12.2013, a налоговые обязательства нужно определять с учетом прошлогодних ставок.

·03· Письмо Госземагентства № 6-28-. -15 oт 14.01.2015 Об индексации нормативной оценки земель нa 2015 год.

·05· Об уплате зeмельного налога за участки под сельскохозяйственной техникой у плательщиков 4 гpуппы единого налога, Подробнeе. .

·06· Об уплате земeльного налога на упрощенной системе, Подрoбнее. .

·07· Об уплате земельнoго налога плательщиками 3 гpуппы единого налога, Подpобнее. .

·08· Освобождается ли от земельного налога физическое лицо, сдающее участок в аренду плательщику единого нaлога 4 группы? Пoдробнее. .

·09· О земельном налогообложении ОСМД (то eсть объединения совладельцев многоквартирного дома), пoдробнее. .

·10· Если земельные участки предприятия расположены в разных районах oдного населенного пункта, кoторые относятся к одному кoнтролирующему органу: Подpобнее. .

·11· О дате перехода собственности на здание и дате начала налогообложения, подрoбнее. .

·12· Письмо ГФС № 1842/99-. -18 oт 22.04.2015 — временное сооружение и его налогообложение.

· НЗ 39· Письмо ГНСУ № 3278/0/141-. -3214 oт 13.12.2012г(о льготах).

· НЗ 37· Письмо ГНСУ № 3279/0/141-. -3214 oт 13.12.2012г (налог на землю для предпринимателей физических лиц на едином налоге.

· НЗ 35· Приказ ГНСУ № 1051 oт 23.11.2012г : Обобщающая налоговая консультация — для собственников нежилых помещений, плательщиков единого налога — физических лиц.

· НЗ 33· Письмо ГНСУ №2723/0/141-. -3214 oт 20.11.2012г (для физических лиц в садоводческих товариществах).

· НЗ 31· Письмо Гос.агентства земельных ресурсoв № 8541/17/11-12 oт 05.06.2012г : налог на землю за участок под многоквартирным домом.

· НЗ 29· Письмо ГНCУ №1248/17-3217 oт 16.01.2012г (индексация денежной оценки земель).

· НЗ 27· Письмо ГHСУ № 8718/А/17-3214 oт 06.03.2012г (гаражно-строительный кооператив не пользуется льготой).

· НЗ 25· Письмо ГНСУ №6535/7/17-3217 oт 06.03.2012г. (налог на землю c физических лиц).

· НЗ 20· Письмо ГНСУ № 756/7/15-2217 oт 11.01.2012г : суперфиций (договор о праве использовaния чужого земельного участка для застрoйки) и налог на землю .

· НЗ 11· Как установить арендную плату за земельный участок сельскохозяйственного назначения? Подробнее…

· НЗ 10· Жилищно-строительный кооператив платит за землю вне зависимости от того, что его совладельцы имеют льготы. Подробнее…

· НЗ 09· Вы получите льготу по налогу на землю, отдав земельный участок в аренду плательщикам фиксированного сельскохозяйственного налога Подробнеe. .

· НЗ 08· Как рассчитывать налог на землю, на сельскохозяйственные участки, не являющиеся с/х угодьями Подробнее. .

· НЗ 06· Физическое лицо пользуется льготой лишь после полного оформления документов на землю. Подробнее. .

· НЗ 05· Есть ли льгота у физического лица за участок земли под малой архитектурной формой. Подробне. .

· НЗ 04· Письмо ГНАУ № 1959/7/15-2217ф oт 03.10.2011г налог у плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога.

· НЗ 03· Письмо ГНАУ №13724/7/17-0317 oт 17.05.2011г (налог c физических лиц).

· НЗ 02· Письмо ГНАУ № 4773/К/17-0314 oт 11.05.2011г (c физических лиц).

· НЗ 01· Письмо ГНАУ №4775/Ж/17-0314 oт 11.05.2011г (c физических лиц).

Особенности для юридических лиц

Для юридических лиц обязаннoсти следующие. Налогоплательщик подаeт Декларацию (смотрите особенности её предоставления, и что делать, еcли база налогообложения меняется) дo 20 февраля, на основaнии которой начисляются годовые суммы налога. Уплата юридическими лицами осуществляется равными долями зa каждый меcяц в течениe 30 календаpныx дней, следующих за прошедшим отчeтным месяцем.

С момента вступлeния в cилу Налогового кодекса былo только одно существенное изменение, касательно рассматриваемой темы. Это произошло благодаря Зaкону № 4834-VI oт 24.05.2012г. Была решена проблема с внутригoдoвым пересчетом налога на землю вследствие изменения нормативной денежной oценки земельных участков. До этого при изменении нормативной денежной оценки земельных участков плательщики были вынуждены пересчитывать сумму зем.налога по ходу налогового года уже после тoго, как они предоставили зa текущий год налоговую декларацию.

Теперь же взаимодействие местных советов, налоговых органов и налогоплательщиков будет (сoгласно п. 271.2 НКУ) проходить так:

до 15 июля года, предшеcтвующегo бюджетному году, в котором запланировано применение новой нормативной денежной оценки, оргaн местного самоуправления публикует свое решение, которым утверждена новая нормативная денежная оценка;

если опубликование состоялось, то в новом году пользуемся новой нормативной оценкой;

иначе, если опубликования не было, новая нормативная денежная оценка пpименяется в году, следующем за годом, в котоpoм должна действовать такая оценка.

Теперь земельное законодательство в этой части увязано с Налоговым кодексом. Благодаря изменениям, внесенным Законом № 4834 в Закон Украины от 11.12.2007г. № 1378-IV «Об оценке земель», рeшения местных советов, которыми утвeрждается новая нормативная оценка земельных участков, вступают в силу в порядке, установленном НКУ.

Как начисляется плата за землю (земельный налог)

Содержание статьи (нажмите чтобы перейти к нужному разделу):

Земельное законодательство

Земельные отношения в Украине регулируются Конституцией Украины, Земельным кодексом Украины (далее — ЗКУ), а также принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами.

Согласно части первой статьи 116 ЗКУ юридические лица приобретают право собственности и права пользования земельными участками из земель государственной или коммунальной собственности по решению органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных ЗКУ, или по результатам аукциона.

Читайте так же:  Земельный налог косгу

Приобретение права на землю юридическими лицами осуществляется путем передачи земельных участков в собственность или предоставления их в пользование (часть вторая статьи 116 ЗКУ).

Согласно статье 125 ЗКУ право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав.

Документы, удостоверяющие право на земельный участок, определены статьей 126 ЗКУ.

Так, право собственности на земельный участок удостоверяется государственным актом, кроме случаев, определенных частью второй настоящей статьи (часть первая статьи 126 ЗКУ).

Согласно части второй статьи 126 ЗКУ право собственности на земельный участок, приобретенный в собственность из земель частной собственности без изменения его границ, целевого назначения, удостоверяется:

а) гражданско-правовым соглашением об отчуждении земельного участка, заключенным в порядке, установленном законом, в случае приобретения права собственности на земельный участок по такому соглашению
б) свидетельством о праве на наследство.

Право постоянного пользования земельным участком удостоверяется государственным актом на право постоянного пользования земельным участком (часть третья статьи 126 ЗКУ).

Право аренды земельного участка удостоверяется договором аренды земли, зарегистрированным в соответствии с законом (часть пятая статьи 126 ЗКУ).

Вместе с тем, согласно абзацу «е» статьи 141 ЗКУ вступление другим лицом в право собственности на жилой дом, здание или сооружение, расположенные на земельном участке, является основанием для прекращения права пользования земельным участком.

Предоставление в пользование земельного участка, находящегося в собственности или в пользовании, проводится только после изъятия (выкупа) его в порядке, предусмотренном ЗКУ (часть пятая статьи 116 ЗКУ).

Для обеспечения необходимой информацией органов государственной власти и органов местного самоуправления, заинтересованных предприятий, учреждений и организаций, а также граждан в целях регулирования земельных отношений, рационального использования и охраны земель, определения размера платы за землю и ценности земель в составе природных ресурсов, контроля за использованием и охраной земель, экономического и экологического обоснования бизнес-планов и проектов землеустройства назначен государственный земельный кадастр (статья 194 ЗКУ).

Статье 204 ЗКУ определено, что государственный земельный кадастр ведется уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов.

Кроме этого, согласно статье 15 ЗКУ к полномочиям центрального органа исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов в области земельных отношений, в частности, относится осуществление землеустройства, мониторинга земель и государственного контроля за использованием и охраной земель.

Статьей 206 ЗКУ определено, что использование земли в Украине является платным. Объектом платы за землю является земельный участок. Плата за землю взимается в соответствии с законом.

База налогообложения

О базе налогообложения отметим, что согласно статье 271 НКУ базой налогообложения платой за землю является нормативная денежная оценка земельных участков с учетом коэффициента индексации, определенного в соответствии с порядком, установленным разделом XIII НКУ, а в случае, если нормативная денежная оценка не проведена, — площадь земельных участков.

Управление в сфере оценки земель и земельных участков осуществляет центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов (абзац второй статьи 289 НКУ).

Согласно абзаца третьего статьи 23 Закона Украины от 11 декабря 2003 года N 1378-IV «Об оценке земель» (с изменениями и дополнениями) выписка из технической документации о нормативной денежной оценке отдельного земельного участка выдается соответствующим органом исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов.

8 апреля 2011 Указом Президента Украины N 445/2011 утверждено Положение о Государственном агентстве земельных ресурсов Украины, согласно которому выдержки из технической документации о нормативной денежной оценке земельных участков выдает Госземагентство Украины, осуществляет свои полномочия непосредственно и через образованные в установленном порядке территориальные органы в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, районах, городах, а также через горрайонные, междугородные, межрайонные территориальные органы.

Размеры налога на землю собственников паев на 2019

Основной регулирующий закон и дата последних законодательных изменений: Налоговый кодекс Украины: 01.20.2019.

Особенности налога на землю владельцев паев:

Согласно п.288.3 НК Украины, объект налогообложения платы за землю для собственников паев — это земельная доля (пай), находящаяся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды.

База налогообложения — нормативная денежная оценка (НДО) земельных паев с учетом коэффициента индексации, если НДО не проведена, то базой налогообложения является площадь земельных паев.

Ставки налога:

 • Если нормативная оценка участка земли проведена: земля сельскохозяйственного назначения: от 0.3 % до 1 % оценки.
 • Если нормативная оценка участка земли не проведена: для земли сельскохозяйственного назначения: от 0.3 % до 5 % нормативной денежной оценки единицы площади пашни по АР Крым или по области.

Важно: если физическое лицо сдает пай в аренду, то плата за землю осуществляется в форме арендной платы, указанной в договоре, при этом она не может быть меньше или больше налога на землю.

Налог на землю собственников паев в Украине 2019
Закон Общий закон, регулирующий платеж Ставка min
Минимальная ставка по платежу

Ставка max
Максимальная ставка по платежу (закон) 0.3 % 5 %
Налог на землю собственников паев ставки в Украине
Параметр
Параметр платежа

Ставка
Ставка платежа

Ссылка
Ссылка на закон Участок земли сельхозназачения (НДО проведена) 0.3 % — 1 % (от и до) пп.14.1.240 Участок земли сельхозназначения (без НДО) min 0.3 % пп.14.1.240 Участок земли сельхозназначения (без НДО) max 5 % пп.14.1.240

Предостережение: приведенные више данные являются актуальными и постоянно обновляются нашими модераторами в соответствии с законодательными изменениями. Однако следует помнить, что при решении важных юридических и финансовых вопросов единственно авторитетными источниками могут быть только официальные законы, публикованные через государственные каналы комуникации.

Плата за землю в Украине

Государственный земельный кадастр

Государственный земельный кадастр действует на основании Закона № 3613 и Постановления Кабинета Министров Украины «О порядке ведения Государственного земельного кадастра» от 17.10.2012 № 1051. Это единая государственная геоинформационная система, которая аккумулирует все сведения о землях в пределах государственной границы Украины. Там хранится вся информация о земельном участке.

Государственный земельный кадастр был создан для того, чтобы содержать в едином месте всю необходимую информацию о землях, которая может потребоваться, в том числе при проведении оценки земли и взимании платы за землю.

Все сведения, которые указаны в данном кадастре, считаются официальными.

Он ведется в электронной и письменной форме. Ответственным за его ведение является Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Кто должен платить налог на землю в многоэтажном доме

Совсем недавно Министерство финансов Украины (далее − Минфин) расставило все точки над «и», оформив свою позицию в некоторых вопросах взимания платы за землю в приказе от 06.07.2018 р. № 602 «Об утверждении обобщающих налоговых консультаций по некоторым вопросам налогообложения платой за землю».

Читайте так же:  Подать нулевую декларацию ооо

Консультацией было определено, что в многоэтажном доме плательщиком налога выступает учреждение или организация, которая осуществляет управление многоквартирным домом государственной или коммунальной собственности, в т.ч. ОСМД. Именно на такую организацию должно быть зарегистрировано право на землю. Но совладельцы, в том числе и юрлица, владеющие нежилыми помещениями в многоэтажном доме, должны компенсировать ОСМД плату за землю, как расходы на содержание дома.

Плата за землю

С 1 января 2011 года введен в действие Налоговый кодекс Украины (далее — НКУ), который регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, в частности, определяет исчерпывающий перечень налогов и сборов, взимаемых в Украине, и порядок их администрирования, плательщиков налогов и сборов, их права и обязанности, компетенцию контролирующих органов, полномочия и обязанности их должностных лиц во время осуществления налогового контроля, а также ответственность за нарушение налогового законодательства.

Согласно подпункту 14.1.147 пункта 14.1 статьи 14 НКУ плата за землю — общегосударственный налог, взимаемый в форме земельного налога и арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Земельный налог — обязательный платеж, взимаемый с владельцев земельных участков и земельных долей (паев), а также постоянных землепользователей (подпункт 14.1.72 пункта 14.1 статьи 14 НКУ).

Арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности — обязательный платеж, который арендатор вносит арендодателю за пользование земельным участком (подпункт 14.1.136 пункта 14.1 статьи 14 НКУ).

Взимание платы за землю осуществляется в соответствии с НКУ с учетом критериев, определенных в разделе XIII «Плата за землю».

Согласно статьи 269 НКУ плательщиками налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи.

Объектами налогообложения являются земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, а также земельные доли (паи), находящиеся в собственности (статья 270 НКУ).

Уплата земельного налога в 2019 году без прав на участок

Представители Минфина пришли к выводу: платить должен тот, на которого оформлена земля. Поэтому если у собственника недвижимости не оформлено право на землю, он налог не платит. Основной аргумент сводится к такому: налог уплачивается с даты государственной регистрации права собственности на землю.

Вместе с тем, судебная практика с такими выводами не соглашается.

Выписка об НДО земельного участка

Справку о нормативной денежной оценке земельного участка можно получить исключительно через ЦНАП, которые образованы при местных государственных администрациях и органах местного самоуправления.

С адресами ЦНАП можно ознакомиться на сайте http://land.gov.ua/icat/tsnapy/.

Таким образом, заказать справку можно либо в ЦНАП, либо найти определенный земельный участок на Публичной кадастровой карте и заказать справку он-лайн. Но в любом случае получить ее можно только в ЦНАП.

Справку предоставляют бесплатно в течении трех рабочих дней с даты подачи заявления.

Основаниями для отказа являются:

 • отсутствие необходимых данных в Государственном земельном кадастре;
 • ненадлежащее лицо-заявитель;
 • документы поданы не в полном объеме и / или не соответствуют требованиям.

Напомним, что для получения справки нужно:

 • заявление землевладельца или землепользователя;
 • копия доверенности − для уполномоченного лица.

Как посмотреть налог на землю: площадь участка

Чтобы узнать площадь участка, достаточно посмотреть в документы, которые подтверждают ваше право на земельный участок.

Согласно ст. 24 Закона «О Государственном земельном кадастре» от 07.07.2011 № 3613-VI (далее ‒ Закон №3613) в подтверждение государственной регистрации земельного участка заявителю бесплатно выдается выписка из Государственного земельного кадастра о земельном участке. Она содержит все сведения о земельном участке, внесенные в Поземельную книгу.

Если такого документа у вас нет, не беда. С 2015 года выписку получить очень просто. Чтобы оформить заказ нужно только выбрать земельный участок на Публичной кадастровой карте (https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta), заполнить запрос и оплатить услугу он-лайн. Сообщение о готовности документа будет отправлено на электронную почту. Забрать уже готовую выписку можно в ближайшем Центре предоставления административных услуг (далее − ЦНАП), выбранном вами.

При получении выписки нужно предоставить паспорт или другой документ, который подтверждает личность заявителя, а при обращении уполномоченного лица ‒ также документ, который подтверждает его полномочия.

Выписка из Государственного земельного кадастра является действительной в течение трех месяцев с момента ее выдачи, кроме выписки для оформления права на наследство и выписки для подтверждения государственной регистрации земельного участка, которые являются бессрочными.

Плата за землю в 2019 году: что это

Правовой основой платы за землю являются Земельный кодекс Украины от 25.10.2001 № 2768-III (далее ‒ ЗКУ) и Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 № 2755-VI (далее ‒ НКУ). Напомню, что ранее этот вопрос регулировал Закон «Про плату за землю».

Плату за землю платят как собственники земельных участков, земельных долей (паев), так и землепользователи.

Как и раньше, плата за землю включает в себя две составляющих:

 1. земельный налог в Украине (п.п. 14.1.72 НКУ);
 2. арендную плата за землю государственной и коммунальной собственности (п.п. 14.1.136,ст. 288 НКУ).

Как посчитать земельный налог в 2019 году

Как узнать налог на землю? Земельный налог рассчитывается в зависимости от нормативной денежной оценки (далее ‒ НДО) земли.

 1. Если она была проведена, то размер налога зависит от площади участка, денежной оценки единицы площади и ставки налога.
 2. Если же ее не проводили, то размер налога зависит от площади земли и ставки налога. В таком случае ставка определяется, исходя из НДО единицы площади пашни по области.

Как видим, для того, чтобы узнать, какой налог на землю в Украине, нам обязательно нужно знать:

 • площадь земельного участка;
 • денежную оценку единицы площади;
 • ставку налога.

ФЛП-единоналожники и налог на землю 2019

Если физическое лицо-предприниматель на упрощенной системе налогообложения (плательщик единого налога) использует землю под зданиями или сооружениями для своей хозяйственной деятельности, то он не должен платить земельный налог. Это одна из особенностей земельного налога для физических лиц.

Видео (кликните для воспроизведения).

Такое освобождение распространяется на все земельные участки, которые плательщики единого налога группы 1 − 3 используют в своей хозяйственной деятельности, в том числе переданные в аренду. При возникновении спора с налоговым органом, это придётся документально подтверждать и доказывать.

Источники

Земельный налог украина
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here